DeWALT
Usti Plant Czech Republick
#DeWALT FAMILY

Kvalita

Produktová a výrobní kvalita (PQE)

Co děláme?

  • Máme přímou zodpovědnost za kvalitu výrobků, které opouštějí výrobní závod.
  • Řešíme zákaznické reklamace a komunikuje s distribučními centry v zahraničí.
  • Na denní bázi spolupracujeme s týmem Designových Inženýrů a Procesních Inženýrů.

Proč to děláme?

V našem oddělení máme společný cíl, kterým je spokojený zákazník.

 

Dodavatelská kvalita (SQE)

 

Co děláme?

  • Máme na starosti audity dodavatelů a schvalování dílů.
  • V případě nekvalitních vstupů vyřizujeme reklamace a žádáme opravná opatření.
  • Spolupracujeme na změnovém řízení, školení interních procesů a provádíme interní audity.

Proč to děláme?

Kvalita našich produktů se odvíjí od kvality našich dodavatelů. Proto i jim věnujeme mimořádnou pozornost.

Máš rád kvalitu?
Staň se členem našeho týmu!

nahoru