DeWALT
Usti Plant Czech Republick
#DeWALT FAMILY

červenec 2021

Významná návštěva

našeho závodu

Významná návštěva

V červenci jsme v našem výrobním závodě Black & Decker (Czech) s.r.o. v Trmicích přivítali významnou návštěvu. Naše pozvání přijali - pan hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller - politik, pan náměstek primátora města Ústí nad Labem Tomas Vlach , paní Alena Hájková z CzechInvest a pan Vilem Marak za EUROFORM. Těší nás, že jsme se mohli osobně setkat a prodiskutovat budoucnost naší spolupráce. Věřím, že naše dobře fungující vztahy oboustranně podpoří další rozvoj našeho podnikání.

Nejen, že jsme měli možnost představit celou produkci našeho závodu, ale i v krátkém čase probrat pár témat, která vzešla hlavně ze stran našich zaměstnanců: Pozemní komunikace (silnice) kolem závodu - oblast od dálnice do našeho závodu a příjezdová cesta z města Trmice do našeho závodu. Okolní prostředí celkově – stromy, chodníky a další. Nebo třeba téma - zastávka autobusu před naším závodem, které chybí zastřešení s kapacitou pro 20 - 30 lidí a další...

https://www.facebook.com/CzechInvest

https://www.facebook.com/usteckykrajzive

nahoru