DeWALT
Usti Plant Czech Republick
#DeWALT FAMILY

listopad 2020

Volba zástupců zaměstnanců podle normy SA8000

Letos proběhla elektronicky

Volba zástupců zaměstnanců podle normy SA8000
Skončilo jedno volební období, a proto letos proběhla volba nových zástupců zaměstnanců. Volba zástupců zaměstnanců z řad kandidátů ze všech zaměstnanců společnosti Black&Decker (Czech) s.r.o. v Trmicích, proběhla elektronickým hlasováním od 11.11. do 23.11.2020 v kantýně společnosti. Každý zaměstnanec po předložení své identifikační karty, v diskrétní zóně jedním kliknutím zvolil anonymně svého vybraného kandidáta. Každý volič měl pouze jeden hlas (1 klik/1kandidát/1 hlas). Zaměstnanci na Home Office hlasovali elektronickým formulářem. Hlasovalo 321 zaměstnanců. Po sečtení výsledků, členy volební komise bylo zvoleno 12 zástupců zaměstnanců. Jejich volební období začalo 1.12.2020 a bude trvat až do 31.11.2023. Volby proběhly řádným způsobem na základě pravidel dle normy SA8000 a platných interních směrnic společnosti. Zvolení kandidáti jsou zplnomocněni zastupovat všechny zaměstnance naší společnosti, kteří v ně vložili důvěru.
nahoru