DeWALT
Usti Plant Czech Republick
#DeWALT FAMILY

únor 2020

Únor ve znamení bezpečnosti na pracovišti

Závazek respektovat a dodržovat bezpečnost na pracovišti.

Únor ve znamení bezpečnosti na pracovišti
V rámci únorové kampaně potvrdili svými podpisy všichni naši zaměstnanci závazek respektovat a dodržovat bezpečnost na pracovišti a podepsali velký banner Safety Always, který se nachází hned na začátku naší největší výrobní haly. Bezpečné pracovní podmínky se všichni snažíme udržet na maximum. Všichni v rámci této kampaně obdrželi od oddělení EHS trička. Děti a vnoučata našich zaměstnanců měli možnost nakreslit obrázky s tématem „Bezpečnost práce v Black&Decker“. Tři vylosovaní výherci pak dostali malé ceny za kreslené obrázky rodičů v jejich pracovním prostředí.
nahoru