DeWALT
Usti Plant Czech Republick
#DeWALT FAMILY

květen 2024

Týden Země

pečujeme o okolí

Týden Země

Letošní kampaň Den Země jsme pojali velkoryseji a připravili pod vedením pěti ambasadorů celý týden Země ??. Uklidili venkovní prostory společnosti. Společně se zaměstnanci jsme sbírali a odstraňovali odpadky. Zasadili stormy, osázeli truhlíky, vyseli květinovou louku a přidali truhlíky na venkovní pergolu v kantýně. Týden Země se nesl v duchu – uděláme okolí naší továrny hezčí = zlepšili jsme celkový vzhled okolí. Tato aktivita přispěla nejen k ochraně životního prostředí, ale také posílila týmovou spolupráci a pocit odpovědnosti vůči našemu okolí.

Děkujeme zaměstnancům, kteří se této akce zúčastnili a pomohli nám uklidit a zvelebit okolí naší společnosti.

nahoru