DeWALT
Usti Plant Czech Republick
#DeWALT FAMILY

březen 2019

Světový den vody

Zabývali jsme se tématem VODA.

Světový den vody
Jeden březnový týden od 18.3. do 22.3. jsme se zabývali tématem VODA. Věděli jste, že... abychom uspokojili své potřeby, spotřebujeme denně 120 litrů čisté vody...22. březen je Světovým dnem vody, letos s mottem „Leaving no one behind“ (volně přeloženo: „Na nikoho nezapomenout“). Organizace spojených národů, která tento významný den navrhla, si od toho slibuje plnění dvou plánů: za prvé, učinit vodu všeobecně dostupnou pro všechny obyvatele této planety, tedy i pro onu miliardu lidí, která na její nedostatek trpí. A za druhé, poskytnout ji všem v té nejlepší možné kvalitě. K tomu, abychom o pitnou vodu nepřišli, může přispět každý z nás, změnou každodenních vzorců chování. Díky mnoha projektům z různých oddělení (EHS, QUALITY...) se u nás v závodě už tak děje. Průměrná spotřeba vody se rok od roku snižuje, nacházíme způsoby, jak méně plýtvat. Učíme se úsporněji mýt a splachovat. A co se týče pití, stále více z nás začíná opomíjet balené nápoje, s jejichž produkcí je spojena obrovská spotřeba vody i materiálů, a objevuje kouzlo „obyčejné“ vody. Její kvalitu výrazně zvyšují moderní výdejníky pitné vody, které jsou rozmístěny po celém závodě a dokáží vodu z vodovodní sítě kvalitně přefiltrovat. Mysleme na budoucnost našich dětí.
nahoru