DeWALT
Usti Plant Czech Republick
#DeWALT FAMILY

duben 2020

Světový den BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví je u nás na 1. místě

Světový den BOZP

28. duben patří každoročně od roku 2003 obětem pracovního úrazu či nemoci z povolání. Tento den je oficiálně nazýván jako “Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci” a vyhlásila ho Mezinárodní organizace práce. Tento den je jakousi vzpomínkou na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce.

Dnes více než kdy jindy je třeba chránit naše zaměstnance před novou hrozbou COVID-19. Letošní den Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se proto zaměříme na toto téma. Provedli jsme mimo jiné i tato opatření: Sociální distancování, informování všech zaměstnanců a osobní hygiena a dezinfekce povrchů.

COVID-19 je s námi 24/7, nepolevujte prosím v preventivních opatřeních! Dodržováním pravidel chráníte nejen sebe, ale i své rodiny.

nahoru