DeWALT
Usti Plant Czech Republick
#DeWALT FAMILY

říjen 2022

Pomoc lidem

z poničených obcí na lounsku

Pomoc lidem

Mnoho našich dobrovolníků pomáhalo s likvidací škod po ničivém tornádu na jižní Moravě. Ve stínu těchto událostí zůstala skutečnost, že tornádo zasáhlo ve stejný den i obce Blatno, Stebno a Petrohrad v Ústeckém kraji. Ale ani to nás nenechalo lhostejnými. Proto jsme se zapojili do finanční sbírky na pomoc při odstraňování ničivých následků v obci Stebno.

Poskytnutá částka byla zaslána do sbírky na obnovu zničeného altánu, který sloužil místním lidem jako místo setkávání. Cesta k finální podobě altánu zabrala 11 měsíců vyjednávání, ale díky ÚKN a nasazení expertů i facilitátorů z Nadace Proměny Karla Komárka se dílo podařilo. Altán, který by měl stát v příštím roce (2023), bude sloužit znovu jako místo pro setkávání. Jeho výstavbu bude financovat Ústecká Komunitní Nadace (ÚKN), kam jsme finanční pomoc zaslali a další instituce. Věříme, že se dobrá věc podaří a příští rok přineseme aktualitu ze znovuotevření nového místa setkávání veřejnosti – altánu ve Stebně.

nahoru