DeWALT
Usti Plant Czech Republick
#DeWALT FAMILY

červen 2021

Pomáháme kde se dá

velká vlna solidarity

Pomáháme kde se dá

Ve firmě se strhla obrovská vlna solidarity a vznikla nevýdaná sbírka peněz za, které jsme nakoupili v té chvíli nejdůležitější věci pro postiženou oblast na Moravě. Ihned na druhý den bylo vše dovezeno naším kolegou Markem Táborským ke sběrnému kamionu,který mířil přímo na tornádem zasáhnutou Moravu.  Přidali jsme i spoustu dalších darovaných věcí, které naši zaměstnanci donesli. Díky všem!!
Díky zatím všem, kteří přispěli na dobrou věc.

Nejen, že se nám podařila úžasná dobrovolnická sbírka na Moravu postiženou tornádem, ale pomáháme i obcím na severu Čech. Naše firma za pomoci korporace a ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací, přispěla nemalou finanční částkou na pomoc obcím na Lounsku postižených tornádem. Děkujeme!

nahoru