DeWALT
Usti Plant Czech Republick
#DeWALT FAMILY

duben 2021

Podpora inkluze pro všechny

Přispíváme k vytvoření inkluzivnějšího světa.

Podpora inkluze pro všechny

V červnu 2020 bylo naší korporací vydáno oficiální „Prohlášení o solidaritě“. Naši lídři strávili několik měsíců prací se zaměstnanci na všech úrovních, aby stanovili našich 10 závazků k budování kapitálu inkluzivity ve společnosti SBD. Udělali jsme pokrok ve všech těchto 10 oblastech a už se letos v červnu se podělíme o podrobnou aktualizaci. Osobní příběhy našich zaměstnanců, které za poslední rok sami sdíleli během mnoha onlinových setkání, dojali mnohé a zapůsobila i odvaha a transparentnost našich zaměstnanců. A i když je před námi stále mnoho výzev, je pro nás velkou ctí a uznáním, že naši zaměstnanci považují společnost Stanley Black & Decker za bezpečné útočiště, kde jsou kolegové spojenci a důvěryhodní parťáci, kteří vás podrží.

Stavíme na našich úspěších a pokračujme v pokroku. Každý z nás může přispět k vytvoření inkluzivnějšího světa pro naše zaměstnance, kolegy, zákazníky a komunity tím, že podpoří ty, kteří požadují spravedlnost, zastávají rovnost a zavazují se k inkluzivitě pro všechny. #TogetherWeAreMore

https://www.stanleyblackanddecker.com/article/together-we-are-more-celebrating-differences-more-inclusive-world

nahoru