DeWALT
Usti Plant Czech Republick
#DeWALT FAMILY

březen 2018

Podnik podporující zdraví

V únoru jsme se zapojili do národního projektu „Podnik podporující zdraví“. Naším cílem je zejména porovnat náš závod a aktivity, které v oblasti podpory zdraví zaměstnanců vyvíjíme, s ostatními firmami v ČR a zjistit, jak si jako společnost v oblasti podpory zdraví zaměstnanců stojíme.

Podnik podporující zdraví

V únoru a v březnu jsme k tomuto projektu spustili kampaň, kdy jsme váz vyzvali, abyste přišli s náměty, jak zlepšit pracovní podmínky. Sešlo se nám více než 40 námětů. Některé, zejména ty zaměřené na ergonomii, jsme již realizovali. Další náměty a podněty vedoucí ke zlepšení i zvýšení pracovních podmínek, se budou realizovat v průběhu celého roku 2018. Vzhledem k tomu, že v jarních a letních měsících dochází poslední dobou k výraznému oteplení a ve výrobě nastává problém s horkem, zaměřili jsme se především na některé aktuální problémy, např.: instalace otevíratelných oken na lisovně, zatření světlíků na hale ACC, opětovná instalace venkovních „sprch“, nastavení pravidel pro větrání haly pomocí doků a další.

V dubnu jsme zahájili aktivity v oblasti CSR (Společenské odpovědnosti firem), které jsou podporované naší korporací. Kampaň „Odpovědná firma“, která tyto aktivity odstartovala. Cílí na dva pilíře:

  1. Životní prostředí
  2. Zaměstnanci společnosti

V oblasti ochrany životního prostředí jsme připravili na duben akce k příležitosti „Dne Země“. Dne 20.4. jsme zorganizovali úklid a zkrášlení ZOO v Ústí nad Labem a 22.4. úklid okolí zříceniny hradu Blansko. Zároveň jsme vyhlásili fotografickou soutěž s tématem „Příroda“, kdy výherce získal volné vstupenky pro rodinu do Ústecké ZOO.

Druhá část kampaně je věnována těm zaměstnancům, kteří to opravdu potřebují.  Oslovili jsme zástupce zaměstnanců, aby na základě doporučení svých kolegů z jednotlivých oddělení nominovali ty, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Každý měsíc je pak zveřejněna informace o tom, komu společně pomáháme a jakým způsobem.

A jak se vlastně naši zaměstnanci zapojují do kampaně? Upečou třeba koláč, roládu nebo řízek, který je v prostorách jídelny  nabídnut k „prodeji“. A kdo nepeče, pomáhá tak, že například nechá svoji svačinu doma a zakoupí si v Eurestu k svačině výrobek svého kolegy a přispěje tak do kasičky drobnou částku. Firma následně vybrané peníze zdvojnásobí a z výtěžku můžeme každý měsíc zakoupit něco, co udělá radost nebo pomůže jednomu z našich kolegů.

Postupně formu vybírání finančních prostředků rozšiřujeme a chystáme se uspořádat i nějaké dobročinné akce.

Společně tak děláme něco, co pomůže potřebným a co nás bude hřát u srdce z vykonání dobrého skutku.

nahoru