DeWALT
Usti Plant Czech Republick
#DeWALT FAMILY

listopad 2018

Movember 2018

Listopad se nesl ve znamení mužů - Nadace Movember po celém světě spolupracuje s partnery zabývajícími se zdravím mužů.

Movember 2018
Tato spolupráce zajišťuje, že pacienti s rakovinou prostaty dostanou péči a léčbu, kterou potřebují, aby byly psychicky i fyzicky v pořádku. I my ve Stanley Black&Decker jsme si nechali narůst kníry, abychom podpořili tento celosvětový projekt. Naši muži, tátové, dědové, bratři, synové, učitelé, kolegové a kamarádi nám nejsou lhostejní. Děkujeme všem z našeho závodu, kteří se zapojili.
nahoru