DeWALT
Usti Plant Czech Republick
#DeWALT FAMILY

březen 2020

Moje rouška chrání tebe

tvoje rouška chrání mě.

Moje rouška chrání tebe

#ROUŠKYPROVŠECHNY
Pro respektování toho nejlepšího zájmu v případech ochrany zdraví a života, i my, jako zaměstnavatel, děláme to co je v našich momentálních možnostech a to co považujeme za prioritní. A to je v této situaci především PREVENCE. Děkujeme všem co zůstávají, respektují, všem co nejsou lhostejní, všem slušným a ohleduplným. Jsme v tom s vámi! #MOJEROUŠKACHRÁNÍTEBE, TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ. Ochrana vlastního zdraví je osobní věcí každého jedince. A proto je důležité v takovýchto případech cítit především vlastní zodpovědnost.
Našim kolegové dobrovolně každý den pomáhají v boji proti Covid-19 a jsou velkou podporou oddělení EHS. Každé ráno při vstupu do závodu rozdávají všem zaměstnancům ochranné roušky. Ani časné ranní hodiny a únava je nezastaví. Proto jsme se rozhodli udělit jim ceny za podporu všech zaměstnanců a celé společnosti!! Děkujeme, kolegové. Jan Zavřel, Šárka Vrbová, Tomáš Sochor, Miroslav Hrobař. Zvláštní poděkování patří i dalším dobrovolníkům během odpoledního vydávání masek a dalších specifických opatření a činností.

nahoru