DeWALT
Usti Plant Czech Republick
#DeWALT FAMILY

prosinec 2021

Mikuláš a vitaminy

nadílka pro všechny

Mikuláš a vitaminy

Již mezi každoroční akce patří jak mikulášská nadílka pro všechny zaměstnance, tak i pravidelná nadílka nezbytných vitaminů.

nahoru