DeWALT
Usti Plant Czech Republick
#DeWALT FAMILY

duben 2021

Mezinárodní den autismu

Den s modré.

Mezinárodní den autismu

Dominantním prvkem druhého dubna je tradičně modrá barva, která je barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší deficit. Letošní kampaň se v Čechách tematicky zaměřila na Průkaz osoby s PAS a Komunikační soubor jako prostředky k zajištění odpovídajícího přístupu k lidem na spektru autismu v době pandemie i mimo ni. Materiály vznikly s cílem změnit přístup odborné veřejnosti a profesí, které v rámci své práce přicházejí do styku s lidmi s PAS a jejich rodinami či doprovodem. Aktuálně jsou to složky záchranného systému, zdravotníci, úředníci, policie…Více k dokumentům  viz MZCR: https://www.mzcr.cz/komunikacni-soubor-pro-osoby-s-poruchou-autistickeho-spektra/

Jako zaměstnavatel si plně uvědomujeme, že využití potenciálu - to je motivace naší nové iniciativy zaměstnávat, vzdělávat a rekvalifikovat dospělé v autistickém spektru. Stanley Black & Decker a Autism Speaks rozšíří program NxtGen v průběhu pěti let a poskytne talentovaným mladým lidem příležitost postoupit v kariéře a překlenout propast mezi vzděláním a postupem v pracovní příležitosti. V rámci platformy NxtGen budou vytvořeny příležitosti, které pomohou lidem s autismem přejít na profesionální certifikační školení STEAM a nakonec jim pomohou v kariéře ve výrobní sféře.

https://www.stanleyblackanddecker.com/article/nxtgen-program-develops-inclusive-workplace-adults-autism

nahoru