DeWALT
Usti Plant Czech Republick
#DeWALT FAMILY

duben 2018

10 let výročí transferu motorů

Transfer motorů začal v dubnu 2008 kdy do BD Spennymoor byla vyslána první skupina našich techniků a inženýrů na zaškolení na lince statorů. Tímto byl učiněn první krok do světa výroby motorů.

10 let výročí transferu motorů

Pod vedením Anglického teamu se naši technici učili spoustu nových věcí spojených s výrobou statorů, ovládání jednotlivých strojů, jejich mechanické funkce, provádění přejezdů, odstraňování závad, provádění údržby  atd. K tomu všemu také bylo potřeba plno teoretických znalostí, které chlapci postupně získávali. Při výrobě motorů se kladl velký důraz na kvalitu a i v tomto směru byli technici školeni. První team ale neměl jen za úkol zvládnout školení ale také bylo velmi důležité vytvořit přátelský vztah se členy anglického teamu a ukázat profesionální přístup. Této skupině se toto skvěle podařilo, vznikla nová přátelství, dobré pracovní vztahy a i tímto byl vytvořen skvělý základ pro další ústecké teamy které školení teprve čekalo. Školení na lince 506 skončilo dle plánu v červenci 2008.

Poté byly ve Spennymooru školeny další dva teamy na další dvě linky statorů. Školení mělo stejnou formu jako měl první team. Linka 504/505.

Po úspěšném zvládnutí transferu statorů se plynule přešlo k další důležité fázi a to ke školení na linkách výroby rotorů tzv. části „Black stage“ které začalo v listopadu 2008. Stejně jako u statorů   bylo školení hodně náročné, technici se v poměrně krátkém čase museli naučit ovládat složitá zařízení na linkách a zvládnout výrobu rotorů. Školeni skončilo v únoru 2009.

V průběhu ledna 2009 bylo zahájeno školení na Triklovacích strojích a trvalo do začátku srpna 2009.

Poslední fáze školení byla zahájena v únoru 2009 kdy začalo školení na dvou linkách „White stage“. Školení bylo intensivní a náročné, opět jako u ostatních skupin bylo potřeba v krátkém čase zvládnout techniku výrobu rotorů,  a všech věcí s ním spojenou.

Všem kteří se na transferu podíleli patří poděkování za jejich píli a velký přínos našemu závodu,

protože ani pro ně nebylo jednoduché dlouhodobé odloučení od domova, rodin a přátel, rychle se museli adaptovat v cizím prostředí a hlavně získat co nejvíce znalostí a informací k úspěšné výrobě motorů.

Za 10 let výroby motorů se náš team rozrostl do celkového počtu až 90 pracovníků. Bylo potřeba zvládnout nejen každodenní výrobní záležitosti, ale i vývoj nových produktů na motorových linkách. Tahle dlouhá a náročná 10letá cesta byla úspěšná díky úsilí a kvalitě teamu, který na motorech máme.

 
nahoru